Not avaliable in English yet...
 

Ca 150 m från centralstationen, in mot centrum.
Det ligger i korsningen Gränsgatan-Prästgatan.

 


Centralstationen sett från Nya Pensionatet